Beter Bed doet goede zaken

De internationaal opererende Nederlandse beddenketen Beter Bed zette over het afgelopen halfjaar goede cijfers neer.

Zowel de omzet als de winst groeiden

Zowel de omzet als de nettowinst stegen. De totale omzet steeg met 5,7 procent terwijl de nettowinst een stijging van ruim 7 procent liet zien. Vooral in Nederland was de toegenomen vraag goed in de cijfers terug te vinden. De omzetgroei bedroeg hier maar liefst 18,9 procent. Ook België liet van zich spreken. Hier boekte Beter Bed zelfs een omzetgroei van 29 procent. In Duitsland en Oostenrijk bleef de toename van de vraag enigszins achter. In euro’s bedroeg de totale omzet van de keten 196,7 miljoen en de winst 8,4 miljoen.

Tijdelijk hogere kosten

Ook van invloed op de winst was de kostenstijging die de opbouw van een nieuwe bedrijfsstrategie met zich meebrengt. Deze kosten drukken eenmalig op de winst, waardoor de winstgroei iets lager uitvalt dan gewenst. Overigens waren de cijfers die Beter Bed presenteerde behoorlijk in overeenstemming met de voorspellingen van analisten van de grote banken. Ook correspondeerden ze goed met de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers over het tweede kwartaal.

Goede verwachtingen voor derde kwartaal

Ook voor het derde kwartaal ziet Beter Bed de zaken rooskleurig in. Vooral de stijging in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje zal zich naar verwachting blijven voortzetten. Beter Bed zet steeds sterker in op verkoop via verschillende kanalen. Zo ontwikkelt ook de online omzet zich behoorlijk goed. De Zweedse winkelketen Sängjätten zal naar verwachting in 2017 gaan bijdragen aan de winst.

Winkelgroei en online groei

In het eerste halfjaar kwamen er 15 winkels bij. Het totale winkelbestand van het concern stond hierdoor eind juni op 1.176 winkels. De uitbreiding vloeit vooral voort uit de overname van het Zweedse Sängjätten. De online verkoop groeit, maar bedraagt op dit moment nog maar 5 à 6 procent van de totale omzet. Wel groeit de omzet online snel, met maar liefst zo’n 60 à 70 procent. Ook in Frankrijk heeft het concern een snelle uitbreiding gepland. Op dit moment zijn er twee winkels van de formule Literie Concorde, maar uitbreiding tot 10 à 15 winkels in 2017 is voorzien. De positieve cijfers van beter Bed lieten de waarde van het aandeel met enkele procenten groeien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *