BTW tarief van consumptieland

Op 1 januari 2015 is in Europa een nieuwe btw-regeling ingevoerd voor het leveren van grensoverschrijdende diensten. Door deze nieuwe regels zullen onder andere apps, ebooks en muziek belast gaan worden naar het btw-tarief van de lidstaat van de consument.

Prijsverhogingen?

Tot 1 januari 2015 werden langs elektronische weg verrichtte diensten die de grens overschreden, belast naar het btw-tarief van de lidstaat van de aanbieder. Met ingang van dit jaar moet het tarief van de lidstaat van de afnemer in rekening worden gebracht.
Voor een groot aantal bedrijven gaat deze nieuwe regeling prijsverhogend werken. Hoewel het de bedoeling is dat btw altijd volledig wordt doorberekend aan de klant, is het nog maar de vraag of dit de bedrijven ook gaat lukken.

Afscheid van Luxemburgse tarieven

Tot nu toe was het gebruikelijk dat iTunes van Apple werden geleverd tegen het lage Luxemburgse tarief van 15 procent. Ook het Luxemburgse btw-tarief op ebooks van slechts 3 procent was uiterst lucratief. iTunes van Apple en ebooks van Amazon moeten nu verkocht gaan worden met het btw-tarief van het land waar de consument woont. Verwacht wordt dat door de nieuwe maatregel de consumentenprijzen in de meeste lidstaten met gemiddeld 6,5 procent zullen stijgen. Tenminste, als het lukt om de kosten geheel af te wentelen op de consument.
Google Play muziek zal in sommige landen juist goedkoper worden. Google’s leveringen zijn nu op het Ierse tarief van 23 procent gebaseerd, terwijl sommige lidstaten een lager btw-tarief hanteren.

One Stop Shops

Verwacht wordt dat kleinere ondernemingen in de lidstaten zullen profiteren van het opheffen van de concurrentievervalsing. Wel bestaan zorgen over extra administratieve lasten. Om hieraan tegemoet te komen zullen fiscale ‘One Stop Shops’ in de lidstaten worden geïntroduceerd. De ondernemer kan dan al deze grensoverschrijdende leveringen aan particulieren in zijn eigen lidstaat aangeven.

Extra geld nodig?

Is het BTW tarief ongunstig voor je en kun je wel wat extra geld gebruiken? Kijk dan eens bij de mogelijkheden van een minilening aanvragen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *