Delhaize, lage winst maar goede verwachtingen

Bij de Belgische supermarktgroep Delhaize, viel over 2014 een sterke winstdaling waar te nemen. Die moet echter vooral worden toegeschreven aan eenmalige gebeurtenissen.

Delhaize ook sterk in Amerika

Delhaize is bekend van haar supermarkten in België. Maar de Delhaize groep is veel meer dan dat. Met name in de Verenigde Staten werkt de groep aan een sterke positie. Ze komt hierbij geregeld in aanvaring met het Nederlandse Ahold. Sinds 1999 is Delhaize in Amerika eigenaar van supermarktketen Hannaford. De aankoop van deze keten vond plaats tegen een iets te hoge prijs, maar betekende een enorme versterking van haar positie aan de Amerikaanse oostkust.

Hoge voorziening en afboeking op verkoop

De nettowinst in halveerde het afgelopen jaar tot 89 miljoen euro. Oorzaak van deze verslechtering ten opzichte van 2013 is het herstructureringsplan dat in België moet worden uitgevoerd. In het vierde kwartaal van 2014 nam de Delhaize groep hiertoe een voorziening in de boeken op van 137 miljoen euro. Ook moest het concern een bedrag van 124 miljoen dollar afboeken op de verkoop van het Amerikaanse Bottom Dollar Food. Hierdoor resulteerde het vierde kwartaal in een verlies van 55 miljoen euro.

Meer dividend dan in 2013

Intussen heeft het aandeel van de Delhaize groep hier niet onder te leiden. Het stond afgelopen vrijdag op een historische hoogte van 83,72 euro. De cijfers over 2014 waren verder ook niet slecht. De omzet van de Delhaize groep steeg met 3,7 procent tot 21,4 miljard euro. Het concern stelt daarom aan de aandeelhouders een dividend voor van 1,60 euro per aandeel;een 3 procent hogere uitkering dan in 2013.
Voormalig directievoorzitter Baron Pierre-Olivier Beckers-Vieujant heeft de afgelopen 15 jaar flink bijgedragen aan de groei van Delhaize. Hij heeft aangekondigd zich niet meer herkiesbaar te stellen voor een plek in de raad van bestuur. De huidige bestuursvoorzitter Frans Muller is intussen zeer te spreken over de ontwikkelingen binnen de groep op de Amerikaanse markt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *