Goodyear en Dunlop uit elkaar

De samenwerking tussen bandenfabrikant Goodyear en bandenfabrikant Dunlop wordt opgeheven. Deze samenwerking bestond uit vier joint-ventures: één in de Verenigde Staten, één in Europa en twee in Japan.

Wantrouwen en weinig voordelen

Al sinds 1999 werkten de twee bandenfabrikanten samen. Toch bleken de voordelen tegen te vallen. Daarnaast bestond er een zekere mate van wantrouwen. Zo verweet Goodyear zijn partner Dunlop (Sumitomo Rubber Industries) concurrentieverstorend gedrag en verweet Dunlop op haar beurt Goodyear inbreuken te maken op de wereldwijde samenwerkingsovereenkomst.
Door de samenwerking te beëindigen, verwachten beide bedrijven de kosten en onzekerheid van arbitrage rond deze geschillen te kunnen vermijden.

Uitruil van exclusieve verkooprechten

Ook na het uitvoeren van de scheidingsovereenkomst, blijft er een zekere vermenging van merken bestaan. Op de Noord-Amerikaanse markt behoudt Goodyear het recht om Dunlop banden voor particulieren en bedrijven te blijven verkopen op de vervangingsmarkt. Ook heeft Goodyear in deze markt het recht om Dunlop banden voor eerste montage te verkopen aan niet-Japanse autofabrikanten. Dunlop (Sumitomo) krijgt op haar beurt de fabriek in Tonawanda in de staat New York in handen, plus het recht om Dunlop banden te leveren aan dochterbedrijven van Japanse autofabrikanten in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook gaat het exclusieve recht voor Dunlop motorbanden in Noord-Amerika naar Dunlop (Sumitomo) toe.

Goodyear betaalt uitkoopsom

In Europa komt het exclusieve recht om Dunlop banden te verkopen in handen van Goodyear. Dit recht geldt zowel voor de eerste montage als voor de vervangingsmarkt. In Japan wordt de markt in tweeën gesplitst. Beide merken hebben zelf het recht om hun eigen merk banden te verkopen.
Financieel wordt de scheiding afgewikkeld door een betaling van 271 miljoen dollar door Goodyear aan Dunlop (Sumitomo). Naar verwachting wordt deze transactie in het vierde kwartaal van 2015 afgerond. Goodyear stelt dat de transactie geen invloed zal hebben op de financiële doelstellingen voor 2015 en 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *