Griepepidemie in 2017: dit moet je weten

De griepepidemie van dit jaar is weer een hardnekkige, en houdt langer aan dan gehoopt werd. Waar een gemiddelde epidemie na 8 weken ophoudt, houdt deze griepgolf nog even aan. Ondanks dat, wordt er van een milde epidemie gesproken. Hoe erg is het gesteld met de huidige epidemie en hoe kun je je wapenen tegen een dergelijke epidemie?

Epidemie

Ten eerste is de vraag: wat verstaan we onder een epidemie? Van een epidemie wordt gesproken wanneer ten minste 2 weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen zich met griepverschijnselen bij de huisarts melden. Onderzoeksbureau Nivel houdt de griep in de gaten door een representatieve groep huisartsen te monitoren. Dat wil zeggen, dat de huisartsen in hun praktijk een gemiddelde dwarsdoorsnede van de bevolking hebben waarin alle leden van de bevolking (denk onder andere aan afkomst, leeftijd, geslacht, inkomensgroep) voorkomen. In de week van 16 januari hadden 102 op de 100.000 mensen in de wachtkamer van de dokter last van griepverschijnselen. Een week eerder was dat aantal nog 122. Onder griepverschijnselen verstaan we onder andere koorts, hoofdpijn, keelpijn en misselijkheid.

Vaccineren

Veel ouderen en andere mensen met een zwakker gestel wordt aangeraden om een griepprik te halen. Dit is een vaccin tegen de heersende griep. Omdat de griep telkens muteert, moet er telkens een nieuw vaccin worden gemaakt. Sommige mensen hebben na de griepprik alsnog een griep te pakken. Ook dit komt meestal doordat de griep zich in de tussentijd heeft gemuteerd. Toevallig zijn het vooral de 65-plussers en kinderen tot 4 jaar die zich dit jaar het meest melden met griep.

Doden

Een griepje klinkt wellicht onschuldig, maar voor de zwakkeren in de samenleving kan dit wel degelijk heftige gevolgen hebben. 2 Jaar geleden eiste de griepepidemie 65.000 doden, terwijl de verwachting rond de 76.000 lag.

Wapenen

De griep is een virus waar je weinig aan kunt doen. Als je exact op het juiste moment Tamiflu begint te slikken, kan het helpen. Er wordt ook gezegd dat Tamiflu een preventieve werking heeft. Overleg dit wel eerst met een arts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *