India zet in op schone energie

Hoewel steenkool in de opkomende economieën beschouwd kan worden als een goedkope energiebron, wordt het belang van een schone leefomgeving inmiddels ook in landen als China en India volmondig erkend.

Vervuiling door snelle economische groei

India is momenteel nog voor een groot deel afhankelijk van energie uit steenkool. Omschakeling naar schonere bronnen kost geld en kan niet van de ene op de andere dag gebeuren. Na de Verenigde Staten en China blaast India een grote hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Het land bevindt zich in de top 5 van meest vervuilende landen. Logisch, wanneer bedacht wordt dat snelle economische groei altijd extra luchtvervuiling met zich meebrengt.

Investeren in steenkoolprojecten niet langer veilig

Toch kan niet meer worden gezegd dat India een voorspelbare afzetmarkt is voor nieuwe internationale steenkoolprojecten. Investeringen die worden gedaan met een dergelijk uitgangspunt, zijn niet langer veilig te noemen. Het Institute for Energy Economics & Financial Analysis (IEEFA) schreef hierover in 2014 al uitvoerig in haar rapport dat ging over de energieprijzen in India. Het rapport liet zien dat steenkoolimport nadelig uitwerkt op de Indiase economie. Bovendien waren de kosten van energie uit hernieuwbare bronnen in de drie voorafgaande jaren gedaald met maar liefst 65 procent. Deze ontwikkelingen ontnemen de economische basis aan steenkoolprojecten die mikken op India als afzetmarkt, zo waarschuwde het IEEFA.

Extra overheidssteun voor schone energie

Enkele maanden geleden verdubbelde India de belasting op steenkool. De extra opbrengt wordt aangewend voor het ondersteunen van hernieuwbare energieprojecten en het ontwikkelen van elektrisch autogebruik. Voor de komende zeven jaar heeft het land zich ambitieuze doelen gesteld voor het opwekken van zonne-energie (minstens 100 gigawatt in 2019) en andere hernieuwbare energiebronnen (totaal 175 gigawatt in 2022). Met de overheidsinvesteringen in voornamelijk zon en wind zal de komende vijf jaar zo’n 100 miljard dollar gemoeid zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *