Meer dan één op de zes financieel kwetsbaar

Uit onderzoek is gebleken dat bijna één op de zes Nederlanders financieel kwetsbaar genoemd kan worden. Dit betekent dus dat het gaat om een groep van ongeveer drie miljoen Nederlanders gaat. De situatie is voor vrouwen bijna twee keer zo gevaarlijk als voor mannen. Het komt bij ongeveer twintig procent van de mannen voor. Het komt echter bij ongeveer veertig procent van de vrouwen voor. Iemand die minder dan 920 euro per maand heeft om rond te komen wordt als financieel kwetsbaar gezien. Dit is namelijk het bijstandsniveau van een alleenstaande in Nederland. Dit komt dus bij een grote groep voor.

Geen uitzicht

Het grote probleem, volgens onderzoeker CBS, is dat deze situatie de komende tijd niet lijkt te verbeteren. Volgens berekeningen van het bureau gaat de groep waar het om gaat er maar beperkt op vooruit in de komende periode. De vele plannen die de regering heeft zijn namelijk niet direct van toepassing op de kwetsbaren. Daardoor profiteren zij slechts zeer beperkt mee van de vooruitgang die geboekt wordt. Dit is dan ook een belangrijke reden waarom zij kwetsbaar zijn. Zij hebben immers geen uitzicht op vooruitgang. In afgelopen jaren is de groep met slechts twee procent afgenomen, dit lijkt in de komende jaren echter niet het geval.

Ongelijke groei

Wat opvalt is dat juist de vrouwen er de komende tijd op vooruitgaan. Zij profiteren net iets meer van het overheidsbeleid dan mannen dat doen. Daardoor zullen de groepen in de komende jaren wel enigszins naar elkaar toe groeien. Vooral vrouwen die boven de 45 zijn en geen partner hebben gaan er iets op vooruit. Dit is volgens de onderzoekers niet vreemd. Dat deze groep het meest kwetsbaar was, was reeds bekend. Hier is daarom juist aandacht aan besteed door de overheid in de afgelopen periode. Zij merken dit nu in het beleid dat gevoerd zal gaan worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *