Miljoenenfraude toeslag kinderopvang ontdekt

In Den Haag zou een gastouderbureau fraude hebben gepleegd voor meer dan twee miljoen euro. Het zou daarbij gaan over toeslagen voor de kinderopvang.

Bij deze ontdekking zijn een vader, een zoon en dochter opgepakt. Zij zouden tussen 2011 en 2013 toeslagen aan hebben gevraagd. Dit is aan het licht gekomen door een controle van de Belastingdienst. Tegenwoordig komen dergelijke zaken steeds vaker aan het licht. Er wordt ook meer onderzoek naar gedaan en als bekend wordt dat het ene niet klopt, dan wordt alles nagezocht en blijkt vaak hoe groot de fraude is. Het lijkt soms op een olievlek. De Belastingdienst doet steeds vaker zomaar een onderzoek om te bekijken of alles wel in orde is. Dit kan op aanvraag zijn als er wat mis lijkt te gaan of wanneer er een melding wordt gedaan, maar dit kan ook steekproefsgewijs gebeuren.

Welke kinderopvang kies je?

Als jij je kinderen naar de kinderopvang wilt laten gaan, dan is het van belang om na te vragen wat ervaringen zijn van andere ouders en opvragen wat de voorwaarden zijn. Je dient te weten dat alles goed en volgens de regels verloopt. Steeds meer ouders wantrouwen de kinderopvang, omdat er op sommige plekken duistere zaakjes spelen. Daarom vindt er ook meer onderzoek plaats door de ouders alvorens zij kinderen naar de opvang brengen. Het is voor ouders goed om te kijken waar de kinderen naar toe gaan, goede voorbereiding is erg belangrijk. Pas dan kunnen ouders vertrouwen hebben in de kinderopvang. Bij wantrouwen kan er altijd een melding worden gedaan, zodat het nader onderzocht kan worden. De Belastingdienst pakt het goed aan en zoekt duistere zaakjes tot op de bodem uit.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *