Steeds meer functies krijgen een nieuwe naam

Steeds meer mensen lijken van baan te verwisselen zonder daarbij daadwerkelijk ander werk te gaan doen. Binnen bedrijven wordt het steeds gebruikelijker om functies te voorzien van een nieuwe naam. Deze trend heeft te maken met een aantal zaken die het bedrijf van een nieuwe impuls kunnen voorzien. Bijvoorbeeld omdat de andere naam van psychologische waarde is voor de werknemer die de functie moet vervullen. Deze lijk immers een nieuwe uitdaging aan te gaan zonder dat er daadwerkelijk iets verandert.

Een nieuwe methode

De verandering in de naam van de titels heeft te maken met de manier waarop tegen werk wordt aangekeken. Veel functies veranderen in principe niet veel, maar de methodes die worden gebruikt veranderen wel. Daarom wordt vaak gezocht naar titels die beter bij de nieuwe invulling ervan passen. Zelfs wanneer in werkelijkheid het werk of het resultaat niet heel erg anders is dan het altijd al was. Dit heeft ook een effect op de ontwikkeling van het bedrijf en de werknemers.

Passend bij de persoon

Omdat functies minder aan algemene titels worden gekoppeld is het gemakkelijker geworden om het persoonlijk te maken. De naam van de functie kan worden aangepast aan de persoon die hem vervult. Dit heeft als bijkomend effect dat de persoon die de functie vervuld zich belangrijker gaat voelen en zich meer als onderdeel van het geheel gaat zien. Dit kan de productie en toewijding sterk ten goede komen. Dit is een positieve ontwikkeling voor veel bedrijven.

Net iets meer

Het grote voordeel van deze ontwikkeling is dat gebleken is dat dit zeer stimulerend werkt. Werknemers die ene functietitel op maat krijgen blijken meer werk te willen en kunnen verzetten. Hoe ruimer de titel bovendien wordt gemaakt, hoe meer verantwoordelijkheidsgevoel dit ook oproept bij de werknemers. Zij zijn dan bereid om veel meer taken op zich te nemen die zij bij hun functie vinden passen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *