Sterke lobby voor dronevliegen begint

Als het aan een grote groep belanghebbenden ligt, wordt er meer actiegevoerd om dronevliegen toegankelijker te maken. Door de zeer strikte regels is het voor hobbyisten zeer moeilijk om hun hobby uit te oefenen. Dit geldt niet alleen in Nederland, maar ook in heel veel andere landen. Om die reden beginnen belangengroepen voor dronevliegers zich steeds meer te organiseren om via die weg een gezamenlijk statement te maken. Zij willen hiermee bereiken dat het vliegen met de op afstand bestuurbare vliegtuigjes weer meer toegankelijk wordt. Daarvoor hebben zij een aantal opvallende argumenten om hun zaak te onderbouwen.

Oude hobby
Eén van de argumenten die de groep aanvoert is dat de hobby al veel ouder is. Nog voor de hype rondom de drones begon waren er al zeer veel piloten van op afstand bestuurbare modelvliegtuigjes op de wereld. Deze groep enthousiastelingen had altijd een arsenaal aan mogelijkheden waarin zij nu flink beperkt worden zonder dat zij daar zelf een rol in hebben gespeeld. Het is volgens de groep daarom noodzakelijk dat nog eens goed gekeken wordt naar wat allemaal wel en niet moet kunnen met betrekking tot het dronevliegen. Bijvoorbeeld door de lokale clubs van hobbyisten erbij te betrekken. Zij kunnen een belangrijke rol spelen.

Opleiden
Volgens de groep is bovendien bewezen dat het verder invoeren van meer regels in het verleden al regelmatig niet werkend is gebleken. Juist het tijd en aandacht besteden aan het opleiden van mensen die graag willen vliegen met drones zou veel goeds kunnen doen. Dit is immers altijd de gebruikelijke methode van de vele belangenverenigingen geweest toen er nog geen sprake was van drones, maar van op afstand bestuurbare vliegtuigjes. Dezelfde methode kan ook zeer succesvol zijn voor de nieuwe generatie, is de mening van de groep. Zo kan iedereen gewoon zijn hobby blijven uitoefenen zonder problemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *