Wat gaat jouw politieke partij je kosten?

Hoe zit het met de fiscale plannen van jouw partij? Het is fijn om te weten welke invloed jouw keuze op jouw situatie en die van andere Nederlanders gaat hebben. Per politieke partij hebben we hieronder uiteengezet wat elke partij wil, zodat je weet wie je straks in de Tweede Kamer stemt op 15 maart. Met name ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf doen er goed aan dit in zich op te nemen.

VVD

Van naturen een liberale partij die de vrijheid voor de ondernemer graag zo groot mogelijk ziet, alhoewel de liberale visie enigszins is teruggedrongen in de laatste jaren. Toch ziet de partij graag een verlaging van veel arbeids- en aan inkomsten gerelateerde belastingen. Zowel de belasting op arbeid als de inkomstenbelasting, vermogensbelasting en vennootschapsbelasting mogen van de partij omlaag.

PvdA

Ook de PvdA ziet veel brood in verlagingen van sommige belastingen. Zo mag de inkomstenbelasting omlaag, maar dan wel bij de lagere en middeninkomens. De belasting op arbeid moet omlaag, maar meer gedragen worden door de werkgever. Uiteraard moeten de rijkere Nederlanders zoveel mogelijk inleveren, dus vermogens- en vennootschapsbelasting moeten blijven. Laatstgenoemde moet zelfs omhoog, vindt de arbeiderspartij.

CDA

Niet alle belastingplannen van het CDA zijn bekend. Zo weten we niet wat voor belasting de partij wil heffen op arbeid. Ook op het gebied van vennootschapsbelasting tasten we in het duister, hoewel de partij spreekt van een verlichting van de lasten voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Wel duidelijk is dat het CDA box 3 wil handhaven op basis van werkelijk rendement in plaats van fictief rendement (wat overigens de PvdA ook wil. Bovendien pleit het CDA voor een zogeheten sociale vlaktaks, waarbij hogere inkomens meer moeten betalen.

PVV

Van de PVV is nauwelijks een fiscaal programma bekend. De enige van de 4 hier genoemde belastingen die genoemd wordt, is de inkomstenbelasting. Die moet volgens de partij van Geert Wilders omlaag.

D66

De D66 wil op het gebied van belasting op arbeid en inkomstenbelasting de lasten verlagen, waarbij laatstgenoemde vooral voor de ‘smallere’ schouders de lasten verminderd moeten worden. Net als de CDA en de PvdA moet in box 3 op basis van werkelijk rendement vermogensbelasting geheven worden. Voor de vennootschapsbelasting wil de D66 een ‘eigen stelsel’ en bovendien een minimum op EU-niveau.

SP

Het mag geen raadsel zijn dat de SP een stelsel wil invoeren dat nog net geen lijfstraffen behelst voor iedereen die hard heeft gewerkt en daarmee een leuk inkomen en/of vermogen heeft opgebouwd. Over de belasting op arbeid zegt de partij dat het voor “eerlijk delen en eerlijk betalen” is. Daarmee wordt niets gezegd, maar het zal waarschijnlijk veel geld kosten. Inkomstenbelasting moet minder worden als je weinig verdient. Verdien je meer dan 150.000 euro, dan vindt de partij dat je 65 procent moet inleveren. Uiteraard moet iedereen met wat geld op de bank bloeden, dus er komt een extra miljonairsbelasting op de vermogensbelasting. Het verlagen van de vennootschapsbelasting moet in de hele EU stoppen, vindt de partij.

Overige partijen

De ChristenUnie, GroenLinks, de SGP, de PvdD en 50Plus geloven allemaal in minder belasting op arbeid. De ChristenUnie wil inkomstenbelasting versimpelen door 2 tarieven: tot 70.000 euro lever je 35 procent in, daarboven 49 procent. Ook de SGP wil minder schijven, maar noemt geen percentages. GroenLinks wil minder belasting voor lagere inkomens en meer voor hogere inkomens. De PvdD wil ook verlagen. 50Plus richt zich maar op 1 belasting op dit gebied: de 4 procent extra ouderentaks. Die moet verdwijnen. Alle belastingverlagende maatregelen moeten gecompenseerd worden door extra belasting op milieuvervuilende zaken, vindt de PvdD. Diezelfde PvdD wil, net als de SGP, 50Plus, D66, CDA en PvdA een heffing in box 3 op basis van werkelijk rendement. De ChristenUnie wil hier een vermogenswinstbelasting (wat dat ook moge zijn) en GroenLinks wi ook hier meer geld uit trekken met een progressief stelsel. Net als bij 50Plus zijn de plannen op het gebied van vennootschapsbelasting bij de PvdD niet bekend. De vennootschapsbelasting moet volgens de SGP juist omlaag, terwijl GroenLinks deze op Europees niveau geregeld wil hebben en deze belasting bij multinationals transparant wil maken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *